Tính từ

Tính từ đuôi な:

Hiện tại, tương lai:
 • しずかです
 • しずかじゃ(では)ありません
Quá khứ:
 • しずかでした
 • しずかじゃ(では)ありませんでした
Thể ngắn:
 • しずかだ
 • しずかじゃない
 • しずかだった
 • しずかじゃなかった

Tính từ đuôi い:

Hiện tại, tương lai:
 • あついです
 • あつくないです
Quá khứ:
 • あつかったです
 • あつくなかったです
Thể ngắn:
 • Chỉ cần bỏ です

Nối tính từ:

 • Bỏ い thêm くて
 • わかくて、げんきです
 • しずかで、きれいなましです

Nối tính từ với động từ:

 • Tính từ đuôi い: さむくなります
 • Tính từ đuôi な: げんきになちます